4 ngày nữa, TP.Hồ Chí Minh sẽ có Chủ tịch mới

08/12/2015 09:06 Thế Quân
(GDVN) - Vào sáng ngày 11/12, các thành viên tham dự kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 – khóa VIII sẽ làm công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND TP.HCM và 2 Phó Chủ tịch UBND.

Sáng ngày 8/12, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 – khóa VIII đã khai mạc tại Hội trường thành phố. Chủ tịch HĐND TP.HCM – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đại biểu tham dự kỳ họp này là sẽ làm công tác nhân sự.

Cụ thể, vào sáng ngày thứ 4 của kỳ họp này (ngày 11/12), TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch UBND TP.HCM và 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mới.

Cùng lúc, TP.HCM sẽ bầu bổ sung 3 thành viên Uỷ viên UBND TP.HCM là Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính và Chánh văn phòng UBND TP.HCM vừa mới được bầu lên thay các nhân sự cũ đã nghỉ hưu.

Chủ tịch UBND TP.HCM hiện nay là ông Lê Hoàng Quân. Ông Quân đã giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM trong 2 nhiệm kỳ: từ 2206 – 2011 và từ 2011 – 2016. Theo qui định của Trung ương, trong nhiệm kỳ mới từ 2016 – 2020, ông Quân sẽ không tiếp tục nắm giữ chức vụ này.

Phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP.HCM khóa VIIi vào sáng ngày 8/12 (Ảnh: T.Q)

Theo nguyên tắc, Chủ tịch UBND TP.HCM đương nhiệm sẽ giới thiệu nhân sự đủ điều kiện theo quy định của Đảng, để các đại biểu HĐND TP.HCM bầu theo đúng qui định. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ mới phê chuẩn nhân sự mới này từ việc bầu cử của các đại biểu HĐND TP.HCM.

Cho tới nay, nhân sự được giới thiệu vào chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM mới này vẫn chưa được công bố.

Ngoài ra, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ tham gia chất vấn tất cả các vấn đề, các lĩnh vực kể từ đầu nhiệm kỳ (2011) cho đến nay. Nếu liên quan đến lĩnh vực, ban ngành, Sở nào thì lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, ban ngành đó phải có trách nhiệm trả lời cho đại biểu.

Nếu đại biểu nào vẫn chưa hài lòng, có thể tham gia chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách, có liên quan. Ngày chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 10/12.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng sẽ cho ý kiến, biểu quyết đối với một số tờ trình của UBND Thành phố.

Thế Quân