42 đại biểu ngoài Đảng trúng cử ĐBQH

03/06/2011 03:25
Có 42 đại biểu ngoài Đảng (8,40%) trúng cử, ít hơn so với dự kiến và giảm 0,32% so với khóa cũ. Có 167 đại biểu tái cử.

Với 95,51% số phiếu, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng là người có số phiếu bầu cao nhất trúng cử ĐBQH khóa 13.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cử tri Hải Phòng bầu với số phiếu 95,38%.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều được bầu với tỷ lệ trên 80%, chẳng hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt 85,63%. Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đạt 80,19% số phiếu.

Thông tin do Hội đồng bầu cử công bố tại cuộc họp báo công bô kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND sáng nay (3/6).

Hội đồng bầu cử nhận định, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu. Không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm. Thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp với dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó có 167 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu (33,40%). Có 333 đại biểu địa phương (66,60%).

Có 4 người tự ứng cử đã trúng cử, nhiều hơn 3 người so với khóa 12.

Có 42 đại biểu ngoài Đảng (8,40%) trúng cử, ít hơn so với dự kiến và giảm 0,32% so với khóa cũ. Có 167 đại biểu tái cử.

Về trinh độ, Hội đồng bầu cử cho hay, có tới 229 người trình độ trên đại học (45,80%) và 262 người trình độ đại học. 9 người có trình độ dưới đại học (1,80%).

(Theo VNN)