Ấn Độ tăng quy mô sản xuất đạn rocket cho tổ hợp Pinaka

21/03/2012 13:52 Theo QĐND
Theo hãng tin địa phương PTI, Ấn Độ sẽ tăng quy mô sản xuất từ 1000 đạn/năm như hiện nay lên 5.000 đạn/năm.

Ấn Độ vừa quyết định tăng quy mô sản xuất đạn rocket dành cho tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Pinaka. Theo hãng tin địa phương PTI, Ấn Độ sẽ tăng quy mô sản xuất từ 1000 đạn/năm như hiện nay lên 5.000 đạn/năm.


Đạn rocket của tổ hợp pháo phản lực Pinaka nặng khoảng 276 kg, mang theo 100 đầu đạn con và có tầm bắn đạt tới 40 km.

Hiện, Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển phiên bản đạn rocket mới trang bị cho tổ hợp Pinaka có tầm bắn đạt tới 120 km.

Tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Pinaka.

Cơ cấu của mỗi tiểu đoàn pháo phản lực Pinaka gồm 6 bệ phóng đặt trên khung cơ sở xe tải 8x8 bánh hơi Tatra, 6 xe nạp đạn và 2 xe chỉ huy với trạm radar điều khiển hỏa lực.

Mỗi bệ phóng Pinaka được trang bị 12 đạn rocket với thời gian bắn loạt toàn bộ cơ số số đạn nói trên là 44 giây.


Ấn Độ phát triển tổ hợp pháo phản lực Pinaka từ năm 1981. Đơn vị pháo phản lực đầu tiên loại này đã được tiếp nhận vào biên chế quân đội Ấn Độ năm 2000.

Tháng 12-2011, DRDO tiến hành bắn thử tổ hợp Pinaka để kiểm trả đặc tính khí động học và độ chính xác của đạn rocket nằm trong trang bị.


Theo QĐND