Ấn Độ xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần ở Biển Đông

17/10/2013 06:00 Hồng Thủy
(GDVN) - Một hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở Biển Đông rất quan trọng đối với Ấn Độ vì lợi ích thương mại và chiến lược trong khu vực.

Sóng thần (hình minh họa)

Với mục tiêu tránh lặp lại thảo họa sóng thần như năm 2004, Ấn Độ đang xây dựng một hệ thống cảnh báo sóng thần sớm trên Biển Đông và rất có thể sẽ hoạt động sau 10 tháng nữa.

Trung Quốc cũng đang xây dựng một trung tâm cảnh báo sớm sóng thần tương tự ở Biển Đông. Khu vực này hiện đang được cảnh báo từ trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC).

Hai năm trước, vấn đề xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần trên Biển Đông đã được đưa ra trong cuộc họp của một tổ chức chính phủ 18 thành viên tại Bangkok, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc có tham gia.

Hiện nay hệ thống cảnh báo sớm sóng thần Ấn Độ (ITEWS) ở Hyderabad đang kiểm tra chéo các dữ liệu nó nhận được để có thể cung cấp thông tin chính xác về vị trí, thời gian sóng thần sẽ xảy ra.

Tiếp theo, Ấn Độ cần thiết lập hệ thống thiết bị trên Biển Đông để ghi lại sự thay đổi mực nước biển sau một trận động đất và đo thủy triều, việc này sẽ cần sự trợ giúp từ các nước trong khu vực.

Một hệ thống cảnh báo sớm sóng thần ở Biển Đông rất quan trọng đối với Ấn Độ vì lợi ích thương mại và chiến lược trong khu vực.Hồng Thủy