Ảnh: Mẫu Sơn lạnh cóng... tới "nước mắt đóng băng"

09/01/2013 10:21 Theo Kienthuc.net.vn
Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, Mẫu Sơn (huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang oằn mình chịu cái lạnh cóng... tới "nước mắt cũng đóng băng".
Thổi lửa xua giá lạnh.
Học sinh nội trú đốt lửa quây quần.  Sau cánh cửa là tuyết phủ trắng.
... xóa tan lạnh cóng.

Với nền nhiệt 3 độ C, người dân và gia súc ở Mẫu Sơn luôn phải sưởi

 ấm bên bếp lửa hồng.

Một năm có tới 9 tháng lạng cóng.

Trên đỉnh Mẫu Sơn lúc 11h
11h trưa như 18h ở Hà Nội.

Lạnh cóng người đi học hơn 20km.

Theo Kienthuc.net.vn