Ảnh: Người biểu tình chiếm London đụng độ với cảnh sát

28/02/2012 16:21 Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Cảnh sát Anh ngày 28/2 đã bắt đầu giải tán các khu lán trại của những người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản thuộc phong trào Occupy the London Stock Exchange (Chiếm lấy thị trường chứng khoán London) bên ngoài nhà thờ St Paul tại London từ tháng 10/2011. Tuy nhiên, họ đã dựng các rào chắn tạm bằng gỗ và ném bom khói khi họ chống lại sự đàn áp của cảnh sát

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)