Ảnh: NTC tấn công thành phố Sirte và Bani Walid

17/09/2011 07:49 Nguyễn Hường (Theo Reuters)
(GDVN) - Hình ảnh các tay súng của NTC đã chiếm giữ sân bay ở Sirte và bao vây thị thành phố Bani Waild.
Các tay súng NTC ở gần Bani Walid
Nguyễn Hường (Theo Reuters)