Ảnh: Sức mạnh tàu ngầm tấn công USS Hampton của Hải quân Mỹ

21/08/2012 20:20 Lê Mai (Nguồn: US Navy)
(GDVN) - Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767) là chiến hạm ngầm lớp Los Angeles thứ 4 của Hải quân Mỹ được đặt theo danh từ Hampton. Ý nghĩa dẫn đến việc đặt tên của các chiến hạm Hampton có sự khác biệt, tuy nhiên tàu ngầm USS Hampton (SSN-767) được đặt theo tên của một thành phố của Mỹ. Hiện tại cảng chính của tàu ngầm USS Hampton (SSN-767) toạ lạc ở San Diego sau khi được chuyển từ biên chế của Hạm đội Đại Tây Dương sang Hạm đội Thái Bình Dương.
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767) đã từng đến rất nhiều địa danh ở châu Á. Dự kiến trong thời gian tới chiến hạm ngầm tấn công này sẽ thường xuyên có mặt trên các vùng biển của Thái Bình Dương.
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Thuỷ thủ cắt tóc cho nhau trên tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Tàu ngầm USS Hampton (SSN-767)
Lê Mai (Nguồn: US Navy)