Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 14

22/07/2016 09:02 Ngọc Quang
(GDVN) - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Ông Bùi Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả, số phiếu phát ra là 490 phiếu, thu về 490.

Với 97,77% tán thành, bà Nguyễn Thị Kim ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, cũng là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: "Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tất cả các Đại biểu Quốc hội khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tôi sẽ cùng với các vị Đại biểu Quốc hội phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội ta thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích nhân dân, vì danh dự và tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. ảnh: Trung tâm thông tin báo chí Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954. Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị từ giữa khóa XI. Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương tới Trung ương.

Ngay sau khi công bố kết quả nêu trên, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Quốc hộ cũng đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Trước 2006, giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Năm 2006, bà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại; Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thương mại.

Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2007, bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Với rất nhiều đóng góp trong quá trình công tác, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).

Tiếp đó, vào tháng 7/2011, Quốc hội khóa XIII đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tới tháng 5/2013, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Trong 2 lần bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều đạt số phiếu rất cao.

Năm 2013: Số phiếu tín nhiệm cao (372); Tín nhiệm (104); Tín nhiệm thấp (14). Năm 2014: Phiếu tín nhiệm cao (390); Tín nhiệm (86); Tín nhiệm thấp (9). Điều ấn tượng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nữ Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Tới tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

Quốc hội cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, gồm:

Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (97,57%).

Ông Phùng Quốc Hiển – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (97,17%).

Ông Uông Chu Lưu – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (97,76%).

Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (97,98%).

13 người giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV:

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV (93,32% đại biểu tán thành).

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, (96,15% đại biểu tán thành).

Ông Hà Ngọc Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, (98,58% đại biểu tán thành).

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV, (96,96% đại biểu tán thành).

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, (93,72% đại biểu tán thành).

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, (95,75% đại biểu tán thành).

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, (96,96% đại biểu tán thành).

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV) (79,96% đại biểu tán thành).

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV (91,50% đại biểu tán thành).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, (95,75% đại biểu tán thành).

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, 71,46% đại biểu tán thành, (71,46% đại biểu tán thành).

Ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV), (97,98% đại biểu tán thành).

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, (97,98% đại biểu tán thành).

Ngọc Quang