Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Vietnam ICT Ind

30/09/2018 15:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Với việc ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các hoạt động nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở vị trí thứ 2 với 0,9175 điểm.

Trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ 22, sáng ngày 29/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam đã công bố kết quả mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của hai nhóm đối tượng: bộ, ngành và tỉnh, thành phố.

Năm 2018 là năm thứ 13 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam - Vietnam ICT Index được thực hiện bởi Hội Tin học Việt Nam cùng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo kết quả xếp hạng chung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố, năm thứ 2 liên tiếp, bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đứng thứ 1 với 0,9263 điểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở vị trí thứ 2 với 0,9175 điểm, còn ở vị trí thứ 3 là Ngân hàng nhà nước Việt Nam với 0,7270 điểm. Trong đó, xét về chỉ số hạ tầng kỹ thuật thì bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ nhất với 1,000 điểm; chỉ số hạ tầng nhân lực xếp thứ 2 với 0,9415; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 2 với 0,8111 điểm.

Hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của ngành bảo hiểm xã hội, như: Giao dịch điện tử trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý văn bản và điều hành…; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và vận hành hiệu quả; bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4.

Ngọc Hân