Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính

22/07/2019 07:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, được thực hiện thường xuyên.

Xác định cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc của Tổ công tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm xã hội kết nối chia sẻ”.

Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra, như: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN- 4; chỉ số mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm xã hội tăng lên trong từng giai đoạn, đạt mức 80% năm 2021 và tiến tới đạt 90% vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính.

Giảm mạnh thủ tục hành chính

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng tầm chỉ số, từ nhiều năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, được thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh, xếp hạng chỉ số nộp thuế và Bảo hiểm xã hội của Việt Nam tăng 36 bậc so với năm 2017, từ 167/190 lên 131/190.

Cụ thể, trong 5 năm qua, số lượng thủ tục hành chính (thủ tục hành chính) của ngành Bảo hiểm xã hội đã giảm từ 115 xuống còn 28 thủ tục hành chính (giảm trên 75%). Chỉ tính riêng năm 2017 đã giảm từ 32 xuống còn 28 thủ tục hành chính; rút ngắn thời hạn cấp sổ Bảo hiểm xã hội từ 20 ngày, thẻ bảo hiểm y tế từ 7 ngày xuống còn 5 ngày... Số giờ thực hiện thủ tục hành chính từ 335 giờ hướng đến giảm 49 giờ.

Với việc thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các khâu từ thu, nộp đến quản lý chi, trả, thì số lần thực hiện giao dịch điện tử giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm.

Theo ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội đã đạt nhiều bước tiến quan trọng.

Để thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội lên 30 - 40 bậc; năm 2019 từ 7 - 10 bậc, toàn ngành đã, đang và sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp, quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó, nâng xếp hạng chỉ số Nộp Bảo hiểm xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng mà toàn ngành đang nỗ lực quyết tâm thực hiện.

Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính công

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thúc đẩy triển khai công tác cải cách hành chính nhằm hướng tới mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội sẽ thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch Bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về thủ tục hành chính, không gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả thông qua bộ phận “một cửa” của cơ quan Bảo hiểm xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống; tiếp tục triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng, thành lập và triển khai mô hình tổ chức hỗ trợ, tư vấn giải đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của ngành Bảo hiểm xã hội”; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện Cải cách hành chính mạnh mẽ trong các công tác chi trả Bảo hiểm xã hội; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, tiền công; đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội…; tiếp tục phối hợp với Bưu điện kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời, thí điểm phương án ứng dụng Công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hiện đại hoá hành chính thông qua việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp Bảo hiểm xã hội, dữ liệu chi trả Bảo hiểm xã hội, quá trình hưởng và tham gia, thông tin đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin những năm qua, khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ: Dịch vụ SMS; dịch vụ thanh toán trực tuyến; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên mức độ 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý Bảo hiểm xã hội liên thông, hiện đại.

Trúc Diệp