Bao xe, túi lựu đạn cải tiến của lính Nga

19/11/2011 17:47 Lê Dũng
(GDVN) - Bao xe, túi lựu đạn là những trang bị không thể thiếu của người lính khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường hay trong khi chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ. Cùng với các loại phương tiện vũ khí, khí tài trang bị khác. Bao xe, túi lựu đạn luôn được các nhà nhà chế tạo quân trang của Nga nghiên cứu và cải tiến.
Lê Dũng