Bắt đầu đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 giữa Việt Nam và Trung Quốc

05/06/2012 10:26 Theo QĐND
Đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu từ chiều 4/6.
Đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu từ chiều 4/6.

Tham gia thực hiện đợt tuần tra liên hợp, về phía biên đội tàu Việt Nam có kỳ hạm HQ 861 và tàu kỳ viên HQ 862 thuộc Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Bộ tư lệnh Vùng C Hải quân. Phía bạn là hai tàu tên lửa 752 và 753.

Trong đợt tuần tra liên hợp lần này, hai bên sẽ phối hợp tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật và đánh cá trong khu vực đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hai tàu HQ 861 và HQ 862 của Hải quân nhân dân Việt Nam xuất phát tham gia tuần tra liên hợp

Lần đầu tiên, trong đợt tuần tra liên hợp này, các tàu của hai bên cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ diễn tập chống cướp biển.

Đợt tuần tra chung bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107độ 58 phút Đông; kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc; 108 độ 16 phút Đông.

Thời gian thực hiện đợt tuần tra liên hợp dự kiến diễn ra trong thời gian 5 ngày.Theo QĐND