Bộ sưu tập cổ vật hiếm thấy ở Việt Nam

12/08/2012 09:30 Theo Ingonet
(GDVN) - Cuộc trưng bày mang tên "cổ vật Việt Nam" được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội là lần thứ hai quy tụ hơn 50 cổ vật Việt tiêu biểu, đặc sắc nhất.
Bộ sưu tập cổ vật quý hiếm từ thời văn hóa Đông Sơn.
 
Vàng chạm thời chúa Nguyễn thế kỷ 16 dùng để trang trí cho vua chúa, hoàng hậu...
Những cổ vật có thời đại văn hóa Đông Sơn.
Ấm men trắng thời Lý, thế kỷ 12 - 13.

Gốm Hoa Lam thời Trần, thế kỷ 14.
Đài thờ bằng vàng triều Nguyễn, đời vua Minh Mạng thứ 20 (1840).
Đèn đồng thế kỷ 1 - 3.
Thạp - gốm hoa nâu đời Trần thế kỷ 14.
Thạp - gốm hoa nâu đời Trần thế kỷ 13, 14.
Chóe có nắp - đề hiệu Minh Mạng niên chế (1820 - 1840).
Bình tỳ bá, gốm hoa lan thời Lê sơ thế kỷ 15.
Hộp - đồng Pháp Lam thời Nguyễn thế kỷ 19.
 Tráp vuông trang trí tượng cửu - Đồng thế kỷ 1 - 3.
Chân đèn hình hươu - đồng, văn hóa Đông Sơn 2.500 năm - 2.00 năm cách ngày nay.
Chân đèn hình người cưỡi thú - Đồng, thế kỷ 1 - 3. Các cổ vật sẽ trưng bày hết ngày 25/8.
Theo Ingonet