Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Công chức không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1%

22/09/2013 07:13 Diệu Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: "Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, tỉnh, thành phố có báo cáo phân tích số lượng đến ngày 31/12/2012. Tuy nhiên, số liệu các địa phương gửi lên chưa đầy đủ, nhưng theo báo cáo của các tỉnh đến nay thì số không hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới 1%".

Thông tin này được ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết tại buổi làm việc của Ủy ban TVQH chiều 20/9, nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo số liệu các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về đoàn giám sát, số lượng cán bộ, công chức được tuyển dụng đến ngày 31/12/2012 là 524.481 người với số lượng tiến sĩ chiếm 0,4%; thạc sĩ 3,7%; cử nhân đại học 52,5%. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã được nâng lên một bước. Số lượng viên chức là 1.699.288 người với 0,7% tiến sĩ; 4,2% thạc sĩ; cử nhân chiếm 43%. Tỷ lệ tuyển dụng tăng dần qua từng năm.

Tuy nhiên, qua 3 năm (từ ngày 1/1/2010 đến 31/12/2012) thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ một số bất cập, trong đó đáng lưu ý là việc phân bố không đồng đều về cơ cấu bậc, ngạch; trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng cán bộ, công chức ở các địa phương cũng chênh lệch khá lớn.

Công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức cũng có những hạn chế nhất định; việc thanh, kiểm tra chưa sâu sát, thường xuyên nên còn có những hiện tượng tiêu cực được dư luận, công luận phản ánh nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Hiện nay, chưa có cơ chế thực sự thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc tại địa phương; việc tuyển dụng viên chức hiện nay vẫn chú trọng đến bằng cấp và kiến thức về quản lý nhà nước nói chung...

Chỉ có 1% công chức không làm được việc? Ảnh minh họa, nguồn internet.

Trong phần thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: Dường như quy trình bổ nhiệm cán bộ năm 2013 vẫn chẳng khác gì năm 1993, như vậy 20 năm vẫn giữ một quy trình. Có bao nhiêu cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ?.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đặt câu hỏi: Nghị quyết Trung ương IV khoá XI chỉ rõ "một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ...”. Vậy qua giám sát thì kết quả như thế nào?.

Trả lời những câu hỏi này, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Đoàn giám sát, cho

Cũng liên quan tới công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước thẳng thắn nêu: Theo Danh bạ điện thoại công tác thì có Bộ có tới 11 thứ trưởng, có Tổng cục có đến hàng chục phó, mà lẽ ra theo quy định chỉ có 4. Vậy trách nhiệm của Bộ Nội vụ như thế nào? 

biết: “Đến đâu Đoàn giám sát cũng yêu cầu cung cấp số liệu đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công viên chức, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo. Các địa phương đều nói do thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể nên rất khó nói bao nhiêu % bảo đảm được tiêu chuẩn, bao nhiêu không”.

Giải trình thêm về số liệu có bao nhiêu % cán bộ công chức bảo đảm được tiêu chuẩn, bao nhiêu yếu kém, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - ông Nguyễn Thái Bình nói: “Đây là nội dung xã hội đang quan tâm, đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XI, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ cũng kiểm điểm nội dung này.

Gần đây, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, tỉnh, thành phố có báo cáo phân tích số lượng đến ngày 31/12/2012. Tuy nhiên, số liệu các địa phương gửi lên chưa đầy đủ, nhưng theo báo cáo của các tỉnh đến nay thì số không hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới 1%”.

Trong khi đó, GS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đề nghị: “Cần khắc phục tình trạng một số địa phương đưa ra chế độ chính sách rất hấp dẫn thu hút người tài nhưng thu hút về rồi lại không biết bố trí việc gì cho người ta, để họ ngồi chơi, điếu đóm, chán lại bỏ đi nơi khác.

Vì vậy, để tránh làm việc theo phong trào, từng cơ quan nên xem mình có nhu cầu thực sự hay không? Chế độ lương bổng không phải là cái chính, cái chính là phải tạo môi trường, điều kiện cho người tài phát triển”.

Diệu Linh