Bộ trưởng Dũng: Đầu tư và Tài Chính có gì chồng chéo đâu?

02/11/2017 13:32 Trinh Phúc
(GDVN) - "Hiện nay hai Bộ không có gì chồng chéo công việc. Việc nói chồng chéo nhiệm vụ theo tôi là thông tin không rõ ràng".

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, có đại biểu Quốc hội cho rằng cần hợp nhất bộ ngành cho chức năng tương đồng và sáp nhập một số tỉnh là có cơ sở.

Cụ thể nên hợp nhất một số bộ như Kế hoạch Đầu tư với Tài chính, Giao thông Vận tải với Xây Dựng.

Vì Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đều liên quan đến quản lý nguồn lực quốc gia.

Một Bộ thì xây dựng phương án tổ chức nguồn lực, một Bộ thực thi nguồn lực ấy, nhưng lại thường xuyên có độ vênh về chính sách.

Vì thế nên nhập làm một, gọi là Bộ Kế hoạch - Tài chính hoặc Bộ Kinh tế tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (ảnh quochoi.vn).

Trước ý kiến hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư, sáng 2/11, bên hành lang kỳ họp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Việc này phải nghiên cứu, đảm bảo để nhập hay không nhập phải có cơ sở. có phương pháp luận, không thể nay nhập, mai tách, xong lại nhập”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phân tích: “Chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khác nhau.

Ở các nước là bộ Kinh tế và bộ Phát triển. Tất cả các nước đều như thế hết.

Nước họ nền kinh tế khác, chúng ta khác. Chúng ta là từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường”.

Đề xuất hợp nhất một số Bộ, thu hồi quyết định bổ nhiệm không đúng tiêu chí

Một số ý kiến cho rằng hai bộ có những nội dung công việc trùng lắp như cấp phát ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm về phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực cho chi thường xuyên.

Hai mảng khác nhau. Việc nhập hay không phải có nghiên cứu cụ thể. Hiện nay hai Bộ không có gì chồng chéo công việc.

Việc nói chồng chéo nhiệm vụ theo tôi là thông tin không rõ ràng”.

Trinh Phúc