Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "không được" chất vấn kỳ này

06/06/2014 13:13 Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH cho biết, dù có nhiều vấn đề nóng nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời chất vấn tại kỳ này.

Sáng nay 6/6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có 4 bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội 13 từ chiều ngày 10 đến hết ngày 12/6, gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Cùng Cường.

Ông có thể cho biết các nhóm vấn đề bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Số câu hỏi nhiều nhất tập trung vào Bộ trưởng Bộ Tài chính với nhóm vấn đề là nợ công, khả năng cân đối nguồn trả nợ và giải pháp giảm nợ công để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia; tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Việc kiểm soát và bình ổn giá thị trường nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân. Vấn đề tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và giải pháp thúc đẩy nhanh, hiệu quả hơn. Tham gia trả lời chất vấn cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính chính sẽ có Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, nhóm vấn đề tập trung vào chất lượng đại học, chất lượng dạy nghề, làm sao giảm tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp, trách nhiệm của Bộ thế nào? Bên cạnh đó là trách nhiệm của Bộ Giáo dục trong đổi mới giáo dục, thay sách giáo khoa vừa qua có rất nhiều ý kiến, Bộ trưởng có giải pháp gì?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời báo chí sáng nay.  Ảnh: Ngọc Quang.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào tình hình triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về hướng dẫn thi hành và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án luật, chất lượng văn bản pháp luật; pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội và Nghị định của Chính phủ trong thời gian qua. Những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục. Bộ Tư pháp cũng sẽ trả lời thêm về thi hành án dân sự.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh sẽ tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng lâu ngày mà Quốc hội đã có ý kiến. Công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng... Phòng chống tham nhũng ngay trong nội bộ ngành thanh tra phải có giải pháp.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhận đc rất nhiều câu hỏi chất vấn tại sao không đưa vào danh sách xin chất vấn, thưa ông?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nằm trong nhóm có nhiều vấn đề bức xúc như các Bộ trưởng khác như Công thương, Giáo dục, Tài chính, Nông nghiệp… nhưng trước đó đã có một lần trả lời chất vấn rồi.

Tiếp đó, tại phiên họp thứ 26 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trả lời chất vấn và được truyền hình trực tiếp tới 63 đầu cầu để ĐBQH chất vấn. Thời gian mới được mấy tháng, Bộ Y tế đang thực hiện theo ý kiến của thường vụ và quốc hội thực hiện công việc của ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không được quốc hội chất vấn tại kỳ họp này.

Tại kỳ họp này có tình hình rất nóng là biển đông, các ĐBQH có quan tâm gửi câu hỏi tới Thủ tướng không, thưa ông?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Có câu hỏi của một số đại biểu gửi Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến của đại biểu đề nghị trong khi trả lời có vấn đề liên quan tới biển Đông thì Thủ tướng sẽ trả lời.

Sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn thì Chính phủ sẽ tóm gọn lại nội dung đã trả lời và sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu, trong đó có các nội dung liên quan tới biển Đông và giải pháp chủ trương thực hiện của nhà nước trên biển Đông.

Theo nguyên tắc, Thủ tướng sẽ có trả lời, nhưng theo thông lệ phiên họp đầu năm thì Thủ tướng giao cho một đồng chí Phó Thủ tướng trả lời, còn kỳ họp cuối năm thì Thủ tướng trực tiếp trả lời. Thời gian vừa qua, trên các diễn đàn quốc tế Thủ tướng cũng đã trả lời rất rõ về vấn đề này rồi.

Thưa ông, tại sao không lựa chọn Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng trả lời các vấn đề đang nóng về biển Đông, để cử chi rõ các công tác bảo vệ biển đảo?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Tiêu chí chọn Bộ trưởng là chọn các vấn đề bức xúc đang nổi lên, nhiều đại biểu có ý kiến.

Thứ hai là nên chọn các vị Bộ trưởng từ đầu đến giờ chưa được trả lời bao giờ.

Thứ ba là cân đối hài hòa các nhóm vấn đề kinh tế, xã hội, tư pháp.

Khi đưa phiếu thăm dò, đoàn thư ký căn cứ trên cơ sở đó từ cao đến thấp để báo cáo xin ý kiến Thường vụ Quốc hội, xin ý kiến với đại biểu.

Ngọc Quang