Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là người trả lời chất vấn đầu tiên

04/11/2019 06:00 Đỗ Thơm
(GDVN) - Từ ngày 6-8/11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường sẽ là người trả lời chất vấn đầu tiên. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 6/11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác mở cửa, phát triển thị trường nông sản, thủy sản.

Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, xử lý tồn tại, vướng mắc trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Người trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – ông Nguyễn Xuân Cường.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều, từ 14h00 đến 14h15, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất.

Từ 14h15 đến 14h30, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ nhất.

Từ 14h40 đến 15h30, chiều ngày 6/11, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương: Công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

Phát triển, ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.  

Người trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Bộ Công thương – ông Trần Tuấn Anh.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Ngày 07/11, từ 08h00 đến 09h30, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

Từ 09h50 đến 10h05, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ hai.


Bộ trưởng Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về thi nâng ngạch công chức

Từ 10h15 đến 11h30, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Người trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân.

Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Từ 16h15 đến 16h30, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ ba.

Từ 16h40 đến 17h00, ngày 7/11, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo.

Công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Người trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Ngày 08/11/2019, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn về nhóm vấn đề thứ 4.

Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đỗ Thơm