Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm

04/08/2017 13:52 Linh Nguyễn
(GDVN) - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, giả mạo hồ sơ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1732/BXD-TCCB gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, giả mạo hồ sơ mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 5537/VPCP-TCCV ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc:

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán nhân liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, giả mạo hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mai Phương;

Xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân vi phạm; khẩn trương làm rõ mức độ sai phạm của bà Nguyễn Thị Mai Phương và xử lý theo quy định.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm điểm xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia.

Theo đó, Bộ Xây đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, đơn vị quản lý trực tiếp Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia tổ chức kiểm tra, xác minh, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, giả mạo hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mai Phương; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm.

Kết quả như sau: Qua kiểm tra, xác minh thấy rằng bà Nguyễn Thị Mai Phương sử dụng bằng đại học giả (văn bản số 1080/XHNV-ĐT ngày 11/5/2017 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn), vi phạm giả mạo hồ sơ để được bổ nhiệm, nâng ngạch, tăng lương.

Vì vậy Bộ Xây dựng đã quyết định đối với bà Nguyễn Thị Mai Phương: Kỷ luật “Cách chức” Bí thư chi bộ - Chi bộ Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (theo Quyết định số 06 – QĐ/ĐU ngày 13/7/2017 của Đảng ủy Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia).

Kỷ luật “Cách chức” Phó Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (theo Quyết định số 220/QĐ-VQHQG ngày 16/6/2017 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia).

Những “lùm xùm” tại Bộ Xây dựng đang được đoàn công tác Bộ Chính trị làm rõ

Xử lý trách nhiệm, truy thu tiền lương của bà Nguyễn Thị Mai Phương do chuyển ngạch lương không đúng quy định với số tiền 53.201.906 đồng (theo Quyết định số 228/QĐ-VQHQG ngày 13/7/2017 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia).

Đối với ông Lý Văn Vinh, nguyên Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (giai đoạn từ ngày 20/10/2010 đến ngày 1/6/2012): Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành về tổ chức nhân sự (theo Thông báo số 49/TB-VQHQG ngày 07/7/2017 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia).

Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành về tổ chức nhân sự (theo Thông báo số 49/TB-VQHQG ngày 7/7/2017 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia).

Đối với các viên chức khác có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và đề xuất việc chuyển ngạch, nâng lương cho bà Nguyễn Thị Mai Phương: Kiểm điểm đối với ông Đỗ Đức Quang, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (theo Thông báo số 26/TB-CXDQG ngày 11/7/2017 của Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia).

Kiểm điểm đối với ông Mai Tiến Lập, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (theo Thông báo số 27/TB-CXDQG ngày 11/7/2017 của Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia).

Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu Ban lãnh đạo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, công tác cán bộ ở các đơn vị trực thuộc.

Linh Nguyễn