Bội chi 112 nghìn tỷ, nợ công vẫn trong giới hạn cho phép

20/06/2013 10:16 Mai Nguyễn
(GDVN) - Sáng 20/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Mặc dù mức bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), nhưng tình hình nợ công vẫn nằm trong phạm vi cho phép.

Năm 2011 tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 962.982 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.034.244 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỷ đồng (một trăm mười hai nghìn, không trăm ba mươi tư tỷ đồng), bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.


Quốc hội giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Bên cạnh đó UBTVQH cũng cho rằng việc thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán, thể hiện công tác xây dựng dự toán còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng tới điều hành NSNN. Công tác lập dự toán thu chưa sát thực tế. Tình trạng phân bổ và giao dự toán chậm, giao không hết dự toán chi ngay từ đầu năm vẫn xảy ra ở một số bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trong việc phân bổ, giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra trước ý kiến đưa ra trước đó của ĐBQH, UBTVQH còn cho biết năm 2011, chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; chi chương trình mục tiêu quốc gia không đạt dự toán được giao. Chi cho một số lĩnh vực quan trọng không đạt dự toán được giao đã làm ảnh hưởng nhất định đến một số mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, đặc biệt là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Về vấn đề nợ công, theo báo cáo của Chính phủ, hết năm 2011, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là 54,9% GDP, tỷ lệ nợ công năm 2012 là 55,7% GDP, vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, vấn đề quản lý nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia còn phụ thuộc vào cơ cấu và khả năng trả nợ. UBTVQH đề nghị Chính phủ tăng cường triển khai các biện pháp cần thiết, kiểm soát chặt chẽ nợ công, bảo đảm khả năng trả nợ, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Ngoài ra UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng dự toán thu, chi NSNN có chất lượng hơn, phân giao dự toán kịp thời theo quy định, nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại mà đại biểu đã nêu, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong sử dụng NSNN.


Mai Nguyễn