Các loại bích kích pháo mạnh nhất của Lục quân Mỹ

07/11/2011 16:50 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh về hai loại bích kích pháo hạng nặng M109 A6 PALADIN, M198, M777, M119 của Lục quân Mỹ đã và đang được sử dụng trên các chiến trường ở khắp nơi trên thế giới.
Bích kích pháo (cơ cấu kéo) M198 đạn 155mm
Bích kích pháo (cơ cấu kéo) M198 đạn 155mm
Bích kích pháo (cơ cấu kéo) M198 đạn 155mm
Bích kích pháo (cơ cấu kéo) M198 đạn 155mm
Bích kích pháo (cơ cấu kéo) M198 đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành M109 A6 PALADIN đạn 155mm
Bích kích pháo M119
Bích kích pháo M119
Bích kích pháo M777
Bích kích pháo M777
Bích kích pháo M777
Lê Dũng (theo Mil)