Camera hỏng nên không rõ hành vi của lãnh đạo phường Văn Miếu

02/08/2017 16:25 Trinh Phúc
(GDVN) - Vì camera bị hỏng nên không thể biết được hành vi ứng xử của các bên có đúng hay không. Ông Nguyễn Lê Hiếu không được tiếp tục làm việc tại bộ phận một cửa.

Tổ chức tang lễ của ông Vũ Xuân Quý bị lùi lại một ngày là không có cơ sở?

Chiều 2/8, đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội đã công bố báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc công dân Vũ Thanh Hoa bức xúc với  cán bộ phường Văn Miếu “hành dân” khi làm giấy khai tử.

Báo cáo do ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố ký. 

Theo đó, sau thời gian thanh kiểm tra những phản ánh của công dân, đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đánh giá, trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho bố đẻ của bà Vũ Thanh Hoa ngày 19/7/2017:

Bản kết luật chỉ ra camera đã hư trước thời điểm ngày 19/7 khi vụ việc cấp giấy khai tử cho ông Vũ Xuân Quý (ảnh Trinh Phúc).

Ủy ban nhân dân  phường Văn Miếu đã giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định về giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử ban hành theo Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

“Từ kinh nghiệm thực tế biết việc công dân sẽ phải cần các bản trích lục khai tử để sử dụng trong các giao dịch dân sự liên quan, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động ký sao 10 (mười) bản trích lục cho công dân dù công dân chưa có yêu cầu”- bản báo cáo kết quả nêu.

Còn đâu văn hóa "nghĩa tử là nghĩa tận"?

Cũng theo bản báo cáo, không có việc gia đinh bà Vũ Thanh Hoa phải lùi giờ, ngày, tháng, năm tồ chức lễ tang cho bố đẻ do Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu chậm giải quyết hồ sơ hành chính như facebook của bà Vũ Thanh Hoa và một số báo chí đã nêu.

Gia đình bà Vũ Thanh Hoa đã ký hợp đồng với Ban quản lý nhả tang lễ Bệnh viện 354 và tổ chức lễ tang cho bố đẻ vào đúng giờ, ngày, tháng, năm như đã đãng ký tại Đơn xin gửi tử thi và tổ chức tang lễ, trước thời điểm bà Vũ Thanh Hoa đến Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu để thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai tử cho bố đẻ.

Camera tại bộ phận một cửa bị hỏng trước chứ không phải bị xóa

Báo cáo cũng khẳng định không có việc cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu gợi ý về việc đưa phong bì 200.000 (hai trăm nghìn) đồng để được giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Cũng như không có việc gia đình bà Vũ Thanh Hoa đưa tiền cho cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu để giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử được nhanh chóng.

Đối với vấn đề camera được cho là hỏng, báo cáo nêu rõ, qua kiểm tra kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy dữ liệu chứa trong ổ cứng đầu ghi của camera tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của Phường không phát hiện có dấu hiệu bị xóa.

Thói xem thường dân và mong ước Hà Nội tươi đẹp như Paris

Bộ nhớ của camera lắp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu đã không ghi lại được âm thanh, hình ảnh từ sau ngày 9/7/2015.

Như vậy, không có việc Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu xóa dữ liệu sau khi xẩy ra vụ việc.

Ông Nguyễn Lê Hiếu có nhiều sai sót trong xử lý hồ sơ

Đối với trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Lê Hiếu – người tiếp nhận hồ sơ gia đình bà Vũ Thanh Hoa, báo cáo cho rằng: “Trách nhiệm xác minh thông tin khi đăng ký khai tử cho công dân là của Ủy ban nhân dân phường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lê Hiếu đã hướng dẫn công dân xin xác nhận cùa tổ dân phố vào phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai tử là không đúng quy đinh tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Ông Nguyễn Lê Hiếu không giao giấy hẹn trả kết quả cho công dân theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ông Nguyễn Lê Hiếu đã hẹn bằng lời với bà Vũ Thanh Hoa về thời gian trả kết quả sớm nhưng đã không chủ động báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu để chỉ đạo và không trao đổi với những người liên quan để phối hợp  giải quyết khẩn trương.

“Trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Lê Hiếu, lao động họp đồng chuyên trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu”- báo cáo nêu rõ. 

Sử dụng lao động hợp đồng sai quy định

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa và Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu còn có trách nhiệm trong một số thiếu sót sau đây:

Sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách bộ phận tiếp công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ- UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Không ghi giờ, phút, ngày, tháng, năm giao nhận hồ sơ trong phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục 1, kèm theo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Không kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Do không có dữ liệu âm thanh, hình ảnh từ camera tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu làm bằng chứng để xác định có hay không việc bà Vũ Thanh Hằng chửi bới, lăng mạ tại Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu.

Không đủ cơ sở để khẳng định bà Hà có xúc phạm người dân hay không (ảnh infonet.vn).

Cũng không có bằng chứng việc bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu có lời nói xúc phạm gia đình bà Vũ Thanh Hoa, ngoài một số lời nói cung cấp thông tin theo trí nhớ của một số người có liên quan.

Trong việc này, Ủy ban nhân dân Phường và một số cán bộ, công chức, người lao động đặc biệt là bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cần rút kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử khi thực hiện trách nhiệm của mình trong việc xử lý các sự việc nóng xẩy ra.

Về vụ việc xảy ra trong ngày 19/7/2017, mặc dù không được kịp thời báo cáo để chỉ đạo xử lý sớm hồ sơ đăng ký khai tử của công dân, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu vẫn chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định tại NĐ số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy đinh chế độ trách nhiệm đối với ngựời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Kiến nghị lãnh đạo phường Văn Miếu kiểm điểm nghiêm túc

Đoàn thanh tra công vụ kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu tổ chức thực hiện những nội dung sau đây, báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra công vụ (qua Thanh tra Sở Nội vụ) trước ngày 15/8/2017 để tồng hợp.

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu Chủ tịch Quận Đống Đa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý phù hợp đối với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, những cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu liên quan.

Tăng cường kiểm tra công vụ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại các cơ quan, đơn  vị trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3,4 đối với các thủ tục hành chính.

Đồng thời Quận cũng cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xứ cho các cán bộ, công chức của Ủy ban nhân các phường trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân Quận cần kiểm tra tình trạng hoạt động, có biện pháp đảm bảo hoạt động hiệu quả đối với hệ thống camera lắp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu và Ủy ban nhân dân các phường khác trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận cần chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định tại Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Việc chậm cấp giấy khai tử cho ông Vũ Xuân Quý khiến dư luận rất bức xúc (ảnh Trinh Phúc).

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, ngày 25/7, bà Vũ Thanh Hoa (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) viết trên trang cá nhân kể rằng vì cán bộ phường lười, khiến đám tang của cha chị không được thực hiện đúng theo nguyện vọng của gia đình.

Bà Hoa viết: “Tôi thực sự bức xúc mới đưa chuyện này lên facebook cá nhân để cho mọi người biết được cách làm việc của phường Văn Miếu nó như thế nào”.

Theo bàThanh Hoa, cha của bà- ông Vũ Xuân Quý mất lúc 18h35 ngày 18/7/2017.

Theo yêu cầu của nhà tang lễ, để hoàn thành thủ tục đăng ký tổ chức tang lễ cho ông Vũ Xuân Quý, gia đình phải nộp ngay giấy khai tử do Ủy ban nhân dân phường cấp để kịp lễ viếng và truy điệu ông vào 13h ngày 20/7.

Vì việc tang gấp, bà Thanh Hoa đã ra phường đúng 9h, ngày 19/7 để làm thủ tục xin cấp giấy khai tử cho cha mình. Nhưng mãi đến, 4h chiều, chị Thanh Hoa mới lấy được giấy khai tử cho cha mình.

bà Thanh Hoa cho rằng: “Tang lễ không được tổ chức đúng ngày chỉ vì cán bộ lười của phường Văn Miếu. Cán bộ Hiếu (người tiếp nhận hồ sơ - PV) biết rõ Chủ tịch phường có mặt ở phường và có thể ký vào giấy khai tử nhưng nhất định không làm”.

Trinh Phúc