Cận cảnh các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản

11/09/2011 16:47
(GDVN) - Mục kích dàn chiến hạm tên lửa của Hải quân phòng vệ Nhật Bản.
Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.
Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.
Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.
Chiến hạm DDH-141 Haruna lớp Haruna; Chiến hạm DDH-143 Shirane lớp Shirane và chiến hạm DDH-144 Kurama lớp Shirane đang neo đậu tại căn cứ.
Chiến hạm DDH-143 Shirane và chiến hạm ASE-6101 Kurihama lớp Kurihama.
Chiến hạm DDH-143 Shirane và chiến hạm ASE-6101 Kurihama lớp Kurihama.
Chiến hạm DDG-177 Atago lớp Atago .
Chiến hạm DDG-177 Atago lớp Atago .
DDG-169 Tachikaze lớp Tachikaze (hiện đã đưa ra khỏi biên chế).
Chiến hạm DDG-170 Sawakaze lớp Tachikaze và chiến hạm DDG-171 Hatakaze lớp Hatakaze