Cận cảnh các tổ hợp tên lửa, ra đa hiện đại nhất của quân đội Nga

23/10/2012 15:43 Lê Mai (nguồn: vitalykuzmin)
(GDVN) - Cận cảnh các tổ hợp tên lửa, pháo - tên lửa và ra đa trinh sát mục tiêu di động hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay.
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 lắp trên xe cơ giới 72V6-E4
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 lắp trên xe cơ giới 72V6-E4
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 lắp trên xe cơ giới 72V6-E4
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 lắp trên xe cơ giới 72V6-E4
Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 lắp trên xe cơ giới 72V6-E4
Hệ thống ra đa đa kênh di động 55Zh6M Nebo-M
Hệ thống ra đa đa kênh di động 55Zh6M Nebo-M
Hệ thống ra đa đa kênh di động 55Zh6M Nebo-M
Trạm kiểm soát ra đa KU-RLK
Ra đa Nebo-M RLM-M
Ra đa RLM-D
Ra đa RLM-D
Ra đa RLM-D
Ra đa RLM-D
Ra đa 39N6E Kasta-2E2
Ra đa 39N6E Kasta-2E2
Ra đa 96L6E
Ra đa 96L6E
Ra đa 30N6E2
Ra đa 30N6E2
Tên lửa S-400
Bệ phóng tên lửa dòng 5P85SE2
Lê Mai (nguồn: vitalykuzmin)