Trải qua hơn 40 ngày vượt biển trên con tàu vận tải Rolldock Sea, đến ngày 1-1, tàu ngầm Hà Nội đã được đưa về Vịnh Cam Ranh an toàn.

Sau gần 3 ngày làm công tác kiểm tra và chuẩn bị, tàu ngầm Hà Nội được các tàu Hải quân hộ tống cập cảng, công việc tiếp nhận diễn ra tốt đẹp, theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tàu hộ tống Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và kiểm tra khi tàu ngầm Hà Nội trên tàu vận tải Rolldock Sea
àu ngầm Hà Nội nằm dọc trên tàu vận tải Rolldock Sea
Tàu ngầm Hà Nội được các tàu hộ tống của Hải quân lai dắt cập cảng
Tàu ngầm Hà Nội tiến vào cầu cảng
Cận cảnh mạn trái của tàu ngầm Hà Nội khi kíp tàu làm dây neo đậu
Cận cảnh mũi tàu ngầm Hà Nội
Thủy thủ kíp Tàu số 1 gắn biển Hà Nội khi tàu cập cảng
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên tháp tàu ngầm Hà Nội
Theo QĐND