Cận cảnh tàu ngầm tấn công USS Tucson (SSN 770) của Hải quân Mỹ

02/08/2012 10:00
(GDVN) - Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770) là chiếc hạm ngầm thứ 2 của Hải quân Mỹ được vinh dự đặt theo tên của thành phố Tucson, bang Arizona.
Tàu ngầm USS Tucson (SSN 770) được lên kế hoạch khởi đóng vào 10/6/1988 bằng hợp đồng được trao cho tập đoàn Newport News Shipbuilding and Dry Dock ở Newport News, bang Virginia.
Tàu ngầm USS Tucson (SSN 770) thường được điều động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tập trận, phòng thủ tại các vùng biển của Thái Bình Dương và khu vực Vịnh Ba Tư.
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)
Tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ - USS Tucson (SSN 770)