Cần nêu bật ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người nghèo

15/12/2018 08:34 Vũ Phương
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 13/12, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ổn định xã hội và thực hiện mục tiêu dân giàu. Những năm qua, các cơ quan báo chí luôn đồng hành trong công tác tuyên truyền, truyền tải các thông điệp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân”.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vũ Phương. 

Cũng theo lãnh đạo Cục Báo chí, trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên báo chí còn tồn tại một số hạn chế.

Các tin, bài tuyên truyền chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa nêu rõ ý nghĩa, tác dụng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với những người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc...

Do vậy, việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông về các vấn đề xã hội nói chung và truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên báo chí là rất cần thiết.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và ngành Thông tin - Truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức và nội dung, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền, khu vực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác phổ biến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; cần có giải pháp mở mới hoặc duy trì chuyên trang, chuyên mục một cách có chất lượng; tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp.

Vận động các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân nhận thức về thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020.

Đồng thời, nắm được nguyên tắc, định hướng tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội và trục lợi bảo hiểm y tế...

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phổ biến tới các cơ quan báo chí, cán bộ thông tin truyền thông các những chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mới. Ảnh: Vũ Phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, được phổ biến những điểm thay đổi của chính sách theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, chính sách về bảo hiểm y tế hiện nay.

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền truyền về chương trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Vũ Phương