Chép báo cáo thành tích của nhau để trình Chủ tịch tỉnh khen thưởng

24/08/2018 07:00 Hưng Long
(GDVN) - Các cá nhân sao chép báo cáo thành tích của nhau bị phát hiện đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước yêu cầu làm lại.

Ngày 23/8, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, cơ quan này đã có công văn về việc “Viết lại báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm học 2017 – 2018” gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, một số báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen năm học 2017 – 2018 không đúng mẫu số 02 quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. (Ảnh: H.L)

Mặt khác, báo cáo thành tích viết còn quá sơ sài, chưa nêu bật được thành tích xuất sắc (năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018), thậm chí có báo cáo thành tích còn sao chép của nhau, chỉ chỉnh sửa số hiệu… không đảm bảo nội dung theo quy định dẫn đến hồ sơ không hợp lệ.

Để đảm bảo hồ sơ đúng quy định cũng như quyền lợi của mỗi cá nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát danh sách cá nhân phải viết lại báo cáo thành tích.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cá nhân thuộc đơn vị mình viết lại bản thành tích theo quy định mẫu của chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đôn đốc các cá nhân thuộc đơn vị mình nộp lại báo cáo thành tích về Sở Giáo dục trước ngày 22/8 đề rà soát, kiểm tra lần cuối trước khi chuyển sang Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Hàng chục Hiệu trưởng chi tiền triệu, tháp tùng Giám đốc Sở sắp nghỉ đi giao lưu 

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không gửi lại báo cáo thành tích cá nhân trên thì sẽ không được xem xét giải quyết cũng như không đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Theo danh sách, có 64/103 trường hợp đủ điều kiện để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng Bằng khen.

Các trường hợp không đủ điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng Bằng khen có 04/103 cá nhân.

Các trường hợp phải làm lại báo cáo thành tích có 35 cá nhân.

Hưng Long