Chính phủ xuất cấp gạo cho tỉnh Thanh Hóa để cứu đói

11/12/2018 06:12 Nhật Minh
(GDVN) - Số lượng gạo cấp đợt này cho Thanh Hóa là 2.399,205 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.399,205 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Nhật Minh