Chủ tịch TP Hà Nội kết luận về “cầu vượt qua Đàn Xã Tắc”

25/04/2013 12:08 Ngọc Quang
(GDVN) - UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luật của ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai dự án cầu vượt nút giao thông Ô Chợ Dừa, mà dư luận quen gọi là “cầu vượt qua Đàn Xã Tắc”.
Theo ông Nguyễn Thế Thảo, việc triển khai xây dựng nút giao thông khác mức, trực thông theo hướng vành đai 1 tại nút giao thông Ô Chợ Dừa theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 9/7/2008 và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông và cải tạo chỉnh trang đô thị hiện nay.

Phương án cầu vượt đi qua một phần không gian của Đàn Xã Tắc.

Chủ tịch TP Hà Nội nhận định, thời gian qua, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm phát triển đô thị TP Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn Đầu tư xây dựng CCIC đã tích cực tổ chức thiết kế đưa ra nhiều phương án ngầm nổi khác nhau để xem xét và lựa chọn phương án tối ưu; phương án lựa chọn cơ bản bảo đảm được yêu cầu nhiệm vụ đề ra là đúng với quy hoạch được duyệt, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và giao thông, không xâm hại đến khu vực bảo tồn di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 7/12/2007 và bảo đảm hài hòa không gian, cảnh quan kiến trúc của khu vực dấu tích Đàn Xã Tắc và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Phương án đã được thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch thành phố và đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chấp thuận tại các văn bản: 2461/BVHTTDL-DSVH ngày 3/8/2011 và số 2511/BVHTTDL-DSVH ngày 25/7/2012 và ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 7375/BGTVT-KHĐT ngày 6/9/2012.

Sau khi xem xét các phương án thiết kế cụ thể và lắng nghe các ý kiến của các nhà chuyên gia, các nhà sử học, văn hóa, các ý kiến đóng góp qua công luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) và đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng, Viên Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện và lựa chọn phương án tối ưu nhằm bảo đảm đúng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, giao thông, bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc, tôn tạo khu dấu tích, hài hòa cảnh quan kiến trúc và bảo đảm điều kiện sống của các nhà dân trong khu vực.

Bên vấn đề bảo tồn, thì đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và song song với đó là có thể bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc lâu dài. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các Hiệp hội, các nhà khoa học, các nhà sử học, văn hóa, ý kiến cộng đồng. Xin ý kiến thảo thuận của các Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ GTVT và Bộ Xây dựng, sớm trình UBND TP phê duyệt trong tháng 5/2013; Công bố công khai quy hoạch trước khi triển khai xây dựng theo quy định.

Ngọc Quang