Chùm ảnh: Đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy

12/11/2013 15:52 Hồng anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Đào tạo nghề cho người nghiện ma túy là một công việc rất cần thiết nhằm giúp người nghiện ma túy có một công việc ổn định sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
Người cai nghiện ma tuý hiện mới chỉ được đào tạo cơ bản một số nghề thủ công tại các trung tâm cai nghiện.
Các học viên lao động tại Trung tâm Giáo dục lao động Sơn La.
Hà Văn Tằng (Trung tâm Giáo dục lao động Sơn La) đang vẽ tranh cổ động chống ma túy.
Giờ lao động của học viên Trung tâm 06
Học nghề làm mi giả sau cai nghiện ma túy ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Lào Cai.
Các đối tượng cai nghiện được dạy nghề để tái hoà nhập cộng đồng.
Hồng anh (Tổng hợp)