Chùm ảnh Hạm đội Nam Hải diễn tập phòng thủ tên lửa đánh chặn 3 tầng

08/09/2012 07:10 Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tân Hoa xã tuyên truyền Hạm đội Nam Hải vừa có cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa đánh chặn 3 tầng thành công.Trong bối cảnh tranh chấp biển Đông ngày càng căng thẳng, Trung Quốc tiếp tục để cho Hạm đội Nam Hải tổ chức diễn tập quân sự bắn đạn thật - diễn tập phòng thủ tên lửa. Tân Hoa xã tuyên truyền cho rằng, hoạt động diễn tập đánh chặn 3 tầng đã thành công.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự, biên đội tàu chiến tiến hành tác chiến cơ động liên hợp.
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)