Chúng tôi kính trọng và vô cùng biết ơn Chủ tịch nước và Thủ tướng

23/01/2016 13:50 Diệu Linh
(GDVN) - Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo.

Tại Đại hội Đảng XII sáng nay (23/1), ông Đặng Ngọc Tùng đã nói những lời hết sức tâm huyết: "Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo, khi lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại, ngay lập tức Chủ tịch Nước lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa do tổ tiên Việt Nam là người đầu tiên phát hiện và xác lập chủ quyền”.

Và phát biểu của Thủ tướng tại Philippines “Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tôi luôn mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị, để xây dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhưng hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Những tuyên bố trên đã làm nức lòng hàng triệu đảng viên và nhân dân cả nước, là niềm tự hào dân tộc. Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn.

Đảng ta, nhân dân ta rất cần những nhà lãnh đạo đầy khí phách và bản lĩnh như vậy".​

Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. ảnh: TTXVN.

Bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ông Đặng Ngọc Tùng nói rằng, cán bộ, công nhân viên chức lao động cả nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam nguyện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và giai cấp công nhân, đoàn kết đồng tâm, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nói gì với thế hệ trẻ trước nguy cơ "diễn biến hòa bình"?

Cũng theo ông Tùng, trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc và luôn hoàn thành sứ mệnh của mình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân được tập hợp, tôi luyện, nhân lên sức mạnh trong tổ chức Công đoàn và liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động luôn tin tưởng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Ông Tùng bày tỏ: "Điều cuối cùng cho phép tôi thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam xin cảm ơn Đảng cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công đoàn".

Diệu Linh