Chương trình phối hợp công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Bộ Giáo dục

09/05/2018 11:38 An Nhiên
(GDVN) - Chiều 8/5, đã diễn ra lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023.

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục Đào tạo đã Ký kết Chương trình phối hợp công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì lễ ký.

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận thức, năng lực và tinh thần chủ động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống thiên tai.

Tăng cường giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai trong ngành giáo dục. Góp phần hạn chế tối đa sự gián đoạn các hoạt động dạy - học khi thiên tai xảy ra, xây dựng cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai.

Giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường, giảm thiểu các rủi ro về đuối nước và phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023.

Cụ thể, hai ngành sẽ tập trung vào các hoạt động chuẩn bị và phòng ngừa thiên tai như nghiên cứu và nhân rộng mô hình trường/lớp học thích ứng với thiên tai.

Nghiên cứu, thiết kế mô hình trường/lớp học thích ứng với thiên tai theo từng vùng miền, phù hợp với đặc điểm thiên tai tại địa phương.

Chỉ đạo thực hiện xây dựng thí điểm cho một số địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, kết hợp làm nơi tránh trú an toàn cho cộng đồng; nhân rộng một số mô hình tốt trên phạm vi cả nước.

Thống nhất xây dựng và bổ sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai” trong các tiêu chuẩn Trường học an toàn thuộc Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tham gia các chương trình, khung hành động, cam kết, sáng kiến quốc tế về trường học an toàn trước thiên tai trong khu vực và toàn cầu.

Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh nhiều vùng ở miền Trung phải nghỉ học

Đồng thời, hoàn thiện, vận hành hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai của ngành giáo dục; kết nối chia sẻ với hệ thống thông tin, đánh giá thiệt hại của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Hai Bộ cũng sẽ nghiên cứu biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống thiên tai, phù hợp với đặc thù từng vùng miền, đặc điểm tâm sinh lý và lưới tuổi của từng cấp học được lồng ghép vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, tổ chức in ấn và cung cấp cho các cơ sở giáo dục trong toàn ngành phù hợp định hướng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động phòng, chống đuối nước như bể bơi thông minh, phao cứu sinh, các khóa dạy bơi…

Định kỳ hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của Chương trình phối hợp, đề xuất bổ sung nội dung Chương trình phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

An Nhiên