Đà Nẵng miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo, hợp nhất ba văn phòng

17/05/2019 15:10 TẤN TÀI
(GDVN) - Việc miễn nhiệm các chức danh này chủ yếu để thực hiện việc hợp nhất văn phòng Ủy ban, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ngày 17/5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên bất thường để miễn nhiệm một số chức danh.

Đà Nẵng miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với một số cá nhân. Ảnh: TT

Cụ thể, Hội đồng nhân dân đã quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với các cá nhân gồm: Ông Phan Văn Kha - nguyên Giám đốc sở Công thương, đã nghỉ hưu theo chế độ;

ông Vũ Quang Hùng - nguyên Giám đốc sở Xây dựng, vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu;

ông Nguyễn Đình Vĩnh - nguyên Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. 

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự

Hội đồng nhân dân cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng);

Và miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Đoàn Xuân Hiếu.

Việc miễn nhiệm chức danh của ông Hiếu và ông Hùng Anh là theo quy định khi thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 văn phòng gồm: văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó ngày 16/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thảo luận, bàn bạc và cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến triển khai các dự án mang tính cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn Đà Nẵng.

TẤN TÀI