Đặc nhiệm của cảnh sát Nga qua những hình ảnh cập nhật (P3)

26/12/2011 14:23 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh phản ánh quá trình tập luyện, hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát Nga thời gian gần đây.
Lê Dũng (theo Mil)