Dàn trực thăng Mỹ CH-47C Chinook trong biên chế của Không quân Iran

09/02/2012 16:58 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Trực thăng CH-47C Chinook được sử dụng trong quân đội Iran với vai trò là những máy bay vận tải hạng nặng. Loại phi cơ lên thẳng do Mỹ sản xuất này có trong trang bị của Iran từ trước năm 1979 – thời điểm diễn ra cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ chính quyền quân chủ, thân Washington ở Tehran.
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Trực thăng CH-47C Chinook của Không quân Iran
Lê Dũng (tổng hợp)