Đề cử ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội

22/07/2011 09:46
(GDVN) - UB Thường vụ QH khóa XII vừa công bố danh sách các ủy viên UB Thường vụ QH khóa mới. Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử làm Chủ tịch QH.

(GDVN) - UB Thường vụ QH khóa XII vừa công bố danh sách các ủy viên UB Thường vụ QH khóa mới. Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử giữ cương vị Chủ tịch QH.

Danh sách giới thiệu các vị trí đều không có số dư. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là ứng viên cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Phó Chủ tịch, cùng với 3 Phó Chủ tịch đương nhiệm là các ông Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và bà Tòng Thị Phóng.

 

Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, quê Nam Đàn, Nghệ An, là Tiến sĩ kinh tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ X, XI ông đều được bầu vào Bộ Chính trị. Trước khi được Quốc hội khóa XI phê chuẩn làm Phó Thủ tướng (tháng 6/2006), ông Hùng là Bộ trưởng Tài chính.

Ông Hùng là đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII và tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIII lần này tại Hà Tĩnh với số phiếu ủng hộ cao nhất trong số 500 ứng viên: 95%.

Trong 4 ứng viên Phó Chủ tịch có 3 vị là Phó Chủ tịch QH khóa XII: Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn. Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu vị trí còn lại, thay Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên.

Theo đó, 13 ứng viên Ủy viên UB Thường vụ được đề cử: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm UB pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm UB Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm UB Khoa học công nghệ Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Lương; Trưởng ban Dân nguyện Bùi Văn Cường.
 
Trong số các ứng viên này, ông Ksor Phước, ông Phùng Quốc Hiển, ông Đào Trọng Thi, bà Trương Thị Mai là các ủy viên đương nhiệm UB Thường vụ QH khóa XII.

{iarelatednews articleid='7468,4633,1718,8333,8336,8308,8256,8214,8136,8051,7820,7506,5638,2894,1719'}

Tư Khương