Đề nghị QH phê chuẩn ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Phó Thủ tướng

11/11/2013 09:48 Ngọc Quang
(GDVN) - Cách đây ít phút, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn tăng số lượng PTT từ 4 lên 5, trong đó có một PTT trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Phạm Bình Minh; đồng thời Thủ tướng cũng đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức danh PTT đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Đề nghị tăng số lượng PTT từ 4 lên 5

Tại kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIII gồm 22 Bộ và cơ quan ngang bộ.

Về PTT, Thủ tướng đề nghị quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng (PTT) và dự kiến phân công nhiệm vụ các PTT giúp Thủ tướng các lĩnh vực: Một PTT theo dõi kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thôn; một PTT theo dõi chỉ đạo khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; một PTT theo dõi chỉ đạo Khối văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học – giáo dục; Một PTT theo dõi Khối nội chính và trực tiếp làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ông Phạm Bình Minh được đề nghị bổ nhiệm giữ chức PTT kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Qua thực tiễn nhiệm kỳ khóa XII, việc có 5 PTT trong đó 1 PTT trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị, tại thời điểm đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi có đủ điều kiện Thủ tướng Chính phủ sẽ trình xem xét, phê chuẩn thêm chức danh PTT trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và có Nghị quyết về vấn đề này ngày 2/8/2011 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số PTT nhiệm kỳ khóa XIII.

Nay xét thấy đã có đủ điều kiện, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ sung 1 PTT để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chính thức đề nghị miễn nhiệm PTT với ông Nguyễn Thiện Nhân


Tiếp sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ PTT Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh PTT với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Thủ tướng cho biết, ngày 2/8/2011 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 đã có Nghị quyết số 04/2011/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các PTT, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, ông Nguyễn Thiện Nhân được phê chuẩn giữ chức PTT Chính phủ.

Ngày 5/9/2013, tại hội nghị lần thứ 6 Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. 

Tới ngày 11/10/2013 tại công văn số 175, Bộ Chính trị đề nghị Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 về việc ông Nguyễn Thiện Nhân được thôi giữ chức vụ PTT Chính phủ.

Sau đó, ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng PTT Chính phủ nhiệm kỳ 01 khóa 13.

Ông Lý cho biết, theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 7/11/2013, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra tờ trình số 72 ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng số lượng PTT Chính phủ nhiệm kỳ 01 khóa 13.

Tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình số 39 trình Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng 4 PTT Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ việc bổ nhiệm một PTT Chính phủ trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là rất cần thiết, nhưng cần có thêm thời gian chuẩn bị, khi có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn sau.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 03/2011/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng đề nghị 4 PTT. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng đã phân công các PTT giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các khối công tác cụ thể; Riêng khối công tác đối ngoại do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo. Nay đã đủ điều kiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội duyệt tăng thêm một PTT Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác đối ngoạivà trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ thực tiễn và yêu cầu hoạt động của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc phân công một PTT trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại.

Mặt khác, quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay cho thấy, khối lượng công tác đối ngoại ngày càng tăng, nhất là trong bối cảnh nước ta ngày càng mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập, cùng với đó là yêu cầu Thủ tướng Chính phủ phải tập trung thời gian cho công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Chính phủ. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng PTT nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 từ 4 lên 5 PTT.

Ngọc Quang