Điểm mặt các loại cối, pháo hạng nặng của quân đội Nam Phi

07/11/2011 20:12 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Điểm mặt một số loại bích kích pháo tự hành, súng cối hạng nặng đang có trong biên chế của Lục quân, quân đội Nam Phi.
Bích kích pháo tự hành G6 cỡ đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành G6 cỡ đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành G6 cỡ đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành G5 cỡ đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành G5 cỡ đạn 155mm
Bích kích pháo tự hành G5 cỡ đạn 155mm
Cối M5 cỡ đạn 120mm
Cối M5 cỡ đạn 120mm
Cối M5 cỡ đạn 120mm
Lê Dũng (theo Mil)