Điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng

15/08/2011 06:11
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng của Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng của Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định 1385/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quý Tỵ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định 1386/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Anh Khôi/Chinhphu.vn