Đồng Nai: Hạn chót chi tiền Vedan bồi thường trước 10-10

28/09/2011 07:35 Theo HOÀNG THÚC/Pháp luật TPHCM
Các hộ tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch sẽ được nhận tiền chi trả đợt hai trước ngày 10-10.

Ông Trần Minh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân do Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường, vừa ký kế hoạch chi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại.

Theo đó, các hộ tại hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch sẽ được nhận tiền chi trả đợt hai trước ngày 10-10.

Tổng số tiền trên 80,2 tỉ đồng sẽ được trích 10 tỉ đồng làm quỹ dự phòng, số còn lại sẽ chi cho 5.610 hộ, trong đó huyện Nhơn Trạch 3.435 hộ và huyện Long Thành 2.175 hộ. Những hộ không được hỗ trợ đợt này là các hộ dân ngoài tỉnh có nuôi, đánh bắt thủy sản tại Đồng Nai; hộ dân lấn chiếm đất lâm trường...

Theo HOÀNG THÚC/Pháp luật TPHCM