Dù Covid-19 phức tạp, Hải Phòng vẫn tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm

29/09/2021 09:31 Thùy Linh
GDVN- Trong 9 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hải Phòng (GRDP) ước tăng 12,28% cao hơn mức tăng 11,39% của 9 tháng đầu năm 2020.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng Hải Phòng 9 tháng năm 2021. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hải Phòng (GRDP) ước tăng 12,28% cao hơn mức tăng 11,39% của 9 tháng đầu năm 2020...

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,23%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 19,9%, đóng góp 10,21 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng (ảnh: haiphong.gov.vn)

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2021 toàn thành phố ước đạt 34.692,5 ha, bằng 99,46% so với vụ Mùa năm trước.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2021 ước đạt 8.178,9 ha, bằng 100,53% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng cây ăn quả toàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 85,7 nghìn tấn, tăng 215 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính tháng 9 năm 2021, số lượng đầu con gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu ước đạt 4,07 nghìn con, giảm 6,38% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,89 nghìn con, giảm 10,03%.

Tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 144,37 nghìn con, tăng 12,70% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn giống và giá thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 9/2021 có xu hướng giảm, giá lợn giống xấp xỉ đạt 181 nghìn đồng/kg, bằng 96,4%; giá lợn hơi xuất chuồng bình quân đạt 54 nghìn đồng/kg, bằng 97,13% so với tháng trước.

Sản xuất lâm nghiệp 9 tháng năm 2021 trên địa bàn thành phố duy trì ở mức ổn định, sản lượng gỗ và củi khai thác chủ yếu được khai thác và thu nhặt từ cây lâm nghiệp trồng phân tán nên có xu hướng giảm.

Còn sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 9 năm 2021 ước đạt 15.740,9 tấn, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 141.288,7 tấn, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Về khu vực công nghiệp-xây dựng: Tính chung 9 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: ngành chế biến, chế tạo tăng 21,65%, đóng góp 20,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 16,55% và ngành sản xuất và phân phối điện giảm 6,31% cùng tác động làm giảm 0,04 và 0,45 điểm điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ trong khu vực và châu Á
Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ trong khu vực và châu Á

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 150,72%; giấy và bìa nhăn tăng 137,21%; Phân bón (NPK) tăng 53,36%; lốp ô tô tăng 30,3%; bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 41,02%;… Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Thức ăn cho gia súc tăng 2,91%; thuốc lá đầu lọc tăng 2,65%; xi măng Portland đen giảm 0,36%; đá xây dựng giảm 11,89%; bia đóng chai giảm 24,84%…

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 năm 2021 tăng 9,9% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: Sản xuất trang phục tăng 55,86%; sản xuất giày dép tăng 25,8%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ tăng 40,1%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 29,6%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 45,56%… Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất đồ uống giảm 17,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 25%; sản xuất thiết bị truyền thông giảm 18,2%…

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 30/9/2021 tăng 8,12% so với tháng trước và giảm 3,17% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ: sản xuất đồ uống tăng 32,17%; sản xuất giấy, bìa và các sản phẩm từ giấy tăng 42,69%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 48,71%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,99%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 29,11%… Một số ngành có chỉ số tồn kho so với với cùng kỳ giảm như: Sản xuất kim loại giảm 13,75%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 53,46%; sản xuất giày dép giảm 8,62%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 20,48%…

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2021 dự kiến tăng 2,52% so với tháng trước và tăng 8,66% so với cùng kỳ, trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,8%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2,5%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3%.

Về khu vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 năm 2021 ước đạt 12.778 tỷ đồng, tăng 2,71% so với tháng trước, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 112.070,7 tỷ đồng, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,78% kế hoạch (kế hoạch năm 2021 đạt 160.608 tỷ đồng).

Tổng lượt khách tháng 9/2021 do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ ước đạt 226,4 nghìn lượt, tăng 1,33% so với tháng trước, giảm 67,46% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 3 nghìn lượt, giảm 76,03% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 19,6 triệu tấn, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 0,62% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 ước đạt 56,1 triệu tấn, giảm 2,16% so với cùng quý năm trước. Cộng dồn 9 tháng/2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 171,4 triệu tấn, tăng 9,75% so với cùng kỳ.

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 9.544,5 triệu tấn.km, tăng 7,64% so với tháng trước và tăng 4,92% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 26.559,5 triệu tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; 9 tháng đầu năm 2021, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 76.554,2 triệu tấn, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 9 năm 2021 ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 2,88% so với tháng trước, giảm 57,95% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 5,3 triệu lượt, giảm 58,14% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 ước đạt 26,6 triệu lượt, giảm 28,22% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 9 năm 2021 đạt 73 triệu Hk.km, tăng 1,11% so với tháng trước và giảm 56,27% so với cùng tháng năm trước. Ước tính quý III năm 2021 đạt 219 triệu Hk.km, giảm 55,28% so với cùng quý năm trước; 9 tháng năm 2021 đạt 1.093,1 triệu lượt, giảm 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 năm 2021 ước đạt 3.797,8 tỷ đồng, tăng 8,88% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng tháng năm trước. Quý III ước đạt 10.506,6 tỷ đồng giảm 6,1% so với quý cùng kỳ. Ước tính 9 tháng năm 2021 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 30.822,8 tỷ đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 9 năm 2021 ước đạt 12.751 nghìn TTQ, tăng 3,54% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn thành phố đạt 106.318 nghìn tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 2.007,5 triệu USD, giảm 6,64% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.716,1 triệu USD, giảm 12,33% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18.537,6 triệu USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 15.987,8 triệu USD, tăng 22,54% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 năm 2021 ước đạt 1.726,3 triệu USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1.362,1 triệu USD, giảm 22,81% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng/2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18.236,1 triệu USD, tăng 26,61% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 14.737,2 triệu USD, tăng 24,92% so với cùng kỳ.

Tại Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 29/9, 9 tháng đầu năm 2021, đại đa số các đại biểu tham dự đều nhận định, tuy tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. tuy nhiên, do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19 nên một số chỉ tiêu tuy tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng chưa bám sát kế hoạch đề ra: thu nội địa (64,67%), sản lượng hàng qua cảng (66,87%), tổng vốn đầu tư toàn xã hội (58,25%); thu hút khách du lịch giảm sâu so với cùng kỳ (-44,89%).

Để hướng tới hoàn thành các mục tiêu của năm theo kế hoạch đã đặt ra, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, quận huyện trong thành phố tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Chủ tịch Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong đó tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, khẩn trương rà soát tổng hợp các dự án chậm giải ngân để thành phố điều chuyển vốn đến các dự án khác đồng thời tăng cường các giải pháp để tăng thu ngân sách nội địa…”.

Thùy Linh