EVNNPT tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

21/07/2018 07:09 Diệu Linh
(GDVN) - EVNNPT chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, phù hợp với chiến lược phát triển.
Hội nghị học tập nghị quyết trung ương 7 khóa XII tại EVNNPT.

Ngày 20/7/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT; Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng uỷ, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Cơ quan EVNNPT.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới 41 điểm cầu truyền hình, gồm 08 đơn vị trực thuộc và 33/33 truyền tải điện khu vực.

Đồng chí Phan Đăng Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các chuyên đề:

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày Dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Sau khi hội nghị triển khai Nghị quyết tại EVN kết thúc, đồng chí Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT đã triển khai chương trình hành động của Đảng ủy EVNNPT thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ:

Về mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển EVNNPT trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng EVNNPT trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN vào năm 2020; trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á vào năm 2025 và đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030.

Về nhiệm vụ, giải pháp: Đảng ủy EVNNPT đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về tổ chức thực hiện: Đảng ủy EVNNPT giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và chương trình hành động của Đảng ủy EVNNPT, lưu ý các đảng ủy cơ sở xây dựng, ban hành chương trình hành động và lãnh đạo, thực hiện theo từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; định kỳ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện theo quy định.

Diệu Linh