F-16 Fighting Falcon của Mỹ - Hàn Quốc trình diễn "Voi đi dạo"

04/01/2013 06:30 Mai Thu
(GDVN) - Hôm 15/12/2012 vừa qua các tiêm kích F-16 của phi đội 35, 80 thuộc đoàn tiêm kích số 8 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Kunsan, Hàn Quốc cùng lực lượng của phi đội 4, Đoàn tiêm kích Viễn Dương số 388 của căn cứ Hill Air; Nhóm tiêm kích tấn công số 38 của Không quân Hàn Quốc đã tham gia vào một cuộc trình diễn, phô diễn sức mạnh mang tên "Voi đi dạo".
Tiêm kích F-16 của phi đội 35, 80 thuộc đoàn tiêm kích số 8 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Kunsan, Hàn Quốc cùng lực lượng của phi đội 4, Đoàn tiêm kích Viễn Dương số 388 của căn cứ  Hill Air; Nhóm tiêm kích tấn công số 38 của Không quân Hàn Quốc  tham gia vào cuộc trình diễn "Voi đi dạo".
Tiêm kích F-16 của phi đội 35, 80 thuộc đoàn tiêm kích số 8 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Kunsan, Hàn Quốc cùng lực lượng của phi đội 4, Đoàn tiêm kích Viễn Dương số 388 của căn cứ  Hill Air; Nhóm tiêm kích tấn công số 38 của Không quân Hàn Quốc
Tiêm kích F-16 của phi đội 35, 80 thuộc đoàn tiêm kích số 8 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Kunsan, Hàn Quốc cùng lực lượng của phi đội 4, Đoàn tiêm kích Viễn Dương số 388 của căn cứ  Hill Air; Nhóm tiêm kích tấn công số 38 của Không quân Hàn Quốc .
Tiêm kích F-16 của phi đội 35, 80 thuộc đoàn tiêm kích số 8 tại căn cứ Không quân Mỹ ở Kunsan, Hàn Quốc cùng lực lượng của phi đội 4, Đoàn tiêm kích Viễn Dương số 388 của căn cứ  Hill Air; Nhóm tiêm kích tấn công số 38 của Không quân Hàn Quốc..
Máy bay vận tải tiếp dầu trên không KC-135R Stratotanker đang bơm nhiên liệu cho tiêm kích F-16 Falcon của Không quân Mỹ thuộc phi đoàn iêm kích Viễn Dương số 388 trong cuộc diễn tập chung với lực lượng của Hàn Quốc.
F-16 Falcon của Không quân Mỹ
Máy bay vận tải tiếp dầu trên không KC-135R Stratotanker đang bơm nhiên liệu cho tiêm kích F-16 Falcon của Không quân Mỹ thuộc phi đoàn iêm kích Viễn Dương số 388 trong cuộc diễn tập chung với lực lượng của Hàn Quốc.
F-16 Falcon của Không quân Mỹ
Mai Thu