F-22

Trong một cuộc phỏng vấn với trang thông tin Breaking Defense vừa mới được công bố, Tướng Hawk Carlisle - Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương đã tiết lộ một số thông tin thú vị về các thức mà lực lượng quân đội của Hoa Kỳ tại khu vực này đang chuẩn bị để nâng cao năng lực và sức mạnh tấn công của mình trên cơ sở kết hợp các điều kiện hiện có.

Một trong những phương thức mới mà quân đội Mỹ có thừa khả năng vận dụng đó là cung cấp các thông tin về chỉ thị, ngắm bắn mục tiêu từ các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-22 cho các tàu chiến hoạt động trên mặt nước và dưới mặt nước có trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ.

Tướng Hawk Carlisle mô tả khả năng của máy bay tàng hình thệ hệ mới, cụ thể là chiến đấu cơ tối tân F-22 Raptor.

Theo tư lệnh này, F-22 có thể truyền thông tin dư liệu mục tiêu cho các tàu ngầm, tàu nổi được trang bị tên lửa tấn công Tomahawk giúp các phương tiện này tấn công có hiệu quả, chính xác hơn mỗi khi phát động.

Trong tương lai, khi các chiến đấu cơ F-35 đi vào biên chế của các đơn vị quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương phương thức này cũng có thể áp dụng triệt để.

Ông Hawk Carlisle cho biết vấn đề mà quân đội Mỹ sẽ phải tập trung giải quyết đó là khai thác các công nghệ chiến tranh để có được những hình ảnh, chỉ dẫn rõ nhất, cụ thể nhất về mục tiêu từ các loại phương tiện, tài sản quân sự hiện có.

Lê Cường