Theo Defenseupdate, Trạm thử nghiệm vũ khí Hải quân China Lake và căn cứ không quân Edward đóng ở bang California vừa diễn ra một cuộc thử nghiệm đối với máy bay chiến đấu tàng hình F-35B.

Các thử nghiệm được tiến hành với phiên bản F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ gồm có cất, hạ cánh trên đường băng ẩm ướt mô phỏng hiện tượng thời tiết cực đoan để đánh giá ảnh hưởng đối với hoạt động bay của F-35B.

Ngoài ra, thử nghiệm còn được tiến hành trong môi trường gió gió tạt ngang, dọc tương tự điều kiện trên tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Theo đánh giá của các kỹ sư, thử nghiệm đã thành công tốt đẹp, kết quả tích cực đã được ghi nhận để báo cáo đánh giá tổng thể.

Bình Nguyên