Giám đốc sở Xây dựng Đà Nẵng có số “phiếu tín nhiệm thấp” nhiều nhất

19/12/2018 06:37 An Nguyên
(GDVN) - Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Giám đốc sở Y tế và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 18/12, tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh lãnh đạo do Hội đồng nhân dân bầu.

Giám đốc sở Xây dựng Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 8 phiếu. Ảnh: AN

Theo đó, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc sở Xây dựng là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (8 phiếu).

Ba người có số phiếu tín nhiệm thấp ít nhất là ông Trương Chí Lăng – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố, ông Trần Đình Quỳnh – Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và ông Nguyễn Văn Phụng – Giám đốc sở Tài chính (1 phiếu).

Ông Quỳnh và bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc sở Y tế cùng có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 31 phiếu (trong số 46 phiếu của đại biểu).

Một Ủy viên Bộ Chính trị tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân của Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm có số phiếu tín nhiệm cao với 29 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh lãnh đạo do Hội đồng nhân dân bầu.

Theo đó, hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động và có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Ông Trung cũng đề nghị các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm khách quan, công bằng, công tâm. 

Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua danh sách 9 người không lấy phiếu tín nhiệm với lý do thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân.

Trong đó có ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố;

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường…

An Nguyên