Góc ảnh: Những khoảng khắc của người cao tuổi chỉ có ở Việt Nam (P6)

16/03/2012 06:48 Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Mời bạn đọc tiếp tục cùng theo xem những góc ảnh ghi lại những khoảng khắc của người cao tuổi chỉ có ở Việt Nam phần tiếp theo...
Khuôn mặt biết nói
Nặng gánh
Mang hoa xuống chợ
Răng đen
Xúc động

Bán hàng ở chợ
Thanh thản
Vừa xong biểu diễn khèn
Nụ cười

Tặng quà
Bán gùi
Ném còn


Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)