Hạ lương, điều chuyển công tác với KS Lê Văn Tạch

25/08/2011 06:23 Sỹ Nam
(GDVN) - Tổng giám đốc TMV đã quyết định chuyển KS Lê Văn Tạch sang làm công việc khác với mức lương thấp hơn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 25/8/2011.

Ngày 24/8, TMV đưa ra Quyết định rút ngắn thời gian tạm đình chỉ công việc số 433/2011/TMV-QĐ ngày 24/8/2011 và kết luận về hành vi vi phạm Nội quy lao động TMV của ông Lê Văn Tạch sau khi đã tổ chức buổi họp xem xét kỷ luật lao động đối với ông Lê Văn Tạch theo đúng quy định pháp luật lao động hiện hành.

Sau hơn 2 tháng tạm đình chỉ công việc đối với ông Lê Văn Tạch để xác minh toàn bộ các hành vi, động cơ và mong muốn thực sự của ông Lê Văn Tạch trên cơ sở các chứng cứ hợp pháp thu thập được.

KS. Lê Văn Tạch (Ảnh: NP)

Căn cứ trên quy định của pháp luật lao động Việt Nam và Nội quy lao động hợp pháp của TMV, Công ty ô tô Toyota Việt Nam kết luận: ông Lê Văn Tạch đã vi phạm Khoản 4 Điều 56 về “có những hành vi gây ảnh hưởng đến công việc của người khác” và Khoản 6 Điều 57 do đã “làm phiền người khác bằng việc đòi hỏi hoặc xúc phạm hoặc một hành động không được chấp nhận”  quy định trong Nội quy lao động của Công ty.

1.Ông Lê Văn Tạch đã vi phạm Khoản 6 Điều 57 của Nội quy lao động TMV do đã có hành vi làm phiền người khác bằng việc đòi hỏi hoặc xúc phạm hoặc một hành động không được chấp nhận

2. Ông Lê Văn Tạch đã vi phạm Khoản 4 Điều 56 của Nội quy lao động TMV do có những hành vi gây ảnh hưởng đến công việc của người khác:

Tổng Giám đốc TMV đã quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Tạch là: chuyển sang làm công việc khác với mức lương thấp hơn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 25/8/2011.

Bên cạnh đó, TMV khẳng định việc kỷ luật đối với ông Lê Văn Tạch là công việc nội bộ của Công ty nhằm ổn định quan hệ lao động và hoàn toàn không liên quan tới việc ông Lê Văn Tạch phản ánh những thông tin kỹ thuật của Công ty với báo chí. 

Sỹ Nam